Om oss

 

 

Protekno AS har kompetanse på byggeprosessen generelt og spisskompetanse på økonomi knyttet til byggeprosessen, prosessledelse, generell byggeteknikk og tekniske anlegg.  Vi er realistisk og ydmyke i forhold til vårt bidrag til kundens totale verdiskapning. Vår kunnskap i samhandling med kunden skal bidra til smidig byggeprosess.

 

Prosjekt og byggeledelse

Prosjektleder er oppdragsgivers representant i prosjektet. Vi bruker vår erfaring og kunnskap sammen med ulike verktøy for å sikre at prosjektet når sine mål. Prosjektleder har ansvar for å følge opp økonomi, fremdrift og kvalitet for oppdragsgiver.  Vi sørger for å etablere effektive team og knytter riktige leverandører til prosjektet.

Generell teknisk rådgivning

Vi har kompetanse på generell byggeteknikk og tekniske anlegg. Vi gjennomfører prosjektgranskning, risikoanalyser, konsekvensanalyser og alternativanalyser basert på vår kunnskap om offentlig regelverk, tekniske løsninger, byggekostnader, kvaliteter og byggetid. Vi utarbeider beregninger og tegninger. 

 

Kontraktsrådgiving

Vi bistår oppdragsgiver knyttet til kontraktsstrategi og valg av leverandører som arkitekt, konsulenter og entreprenører til prosjektet. I denne sammenheng bistår vi med ytelsesbeskrivelser og funksjonsbeskrivelser. Vi bistår med evaluering og innstilling av tilbyder.  Vi bistår i avklaringsmøter, kontraktsforhandlinger og utarbeidelse av avtaledokumenter.

Prosjekteringsledelse

Vi sørger for at kundens behov og krav blir oppfylt i designfasen innenfor gitte kvalitets,- tids,- og kostnadsrammer. Vi følger opp arkitekter og konsulenter og sørger for tverrfaglig koordinering i designfasen. Basert på vår kunnskap om byggekostnader, generell byggeteknikk og tekniske anlegg optimaliserer vi prosjektet for oppdragsgiver.

Prosjekt og eiendomsutvikling

I den innledende fasen av et prosjekt er det størst handlingsrom for å få ut maksimalt potensiale av et prosjekt. Vi bistår våre kunder alt fra idefasen til overlevering og drift. Vi utfører mulighetsanalyser knyttet til tomtens beskaffenhet, regulering og byggetekniske løsninger. Vi setter opp kostnadsbudsjetter, investeringsanalyser og håndterer viktige prosjektspesifikke verdidrivere for å optimalisere avkastningen for oppdragsgiver.

Andre tjenester

Vi utarbeider tilstandsrapporter som grunnlag for vedlikeholdsplanlegging, planlegging ved ombygging/rehabilitering og vurdering ifbm av kjøp og salg av eiendom. Vi utfører byggelånskontroll ved å kontrollere at utbetalingene i prosjektet er i samsvar med tilført verdi til prosjektet. Vi energimerker bygget ditt. Ved utarbeidelse av attesten vurderer vi både den bygningstekniske standarden og de tekniske anleggene.