Anton Jensensgt. 2

Type prosjekt:
Næringsbygg Tønsberg.
Areal BTA:
12.000 m2
Byggherre: 
Coop Norge Eiendom AS og Sæther AS.
 
Vår rolle i prosjektet:
ITB Koordinator gjennomføringsfasen.
Rådgivende ingeniør VVS .