Åsgårdstrand sykehjem

Type prosjekt:
Sykehjem for demente.
Areal BTA:
4.500 m2
Byggherre:
Horten kommune
 
Vår rolle i prosjektet:
ITB koordinator gjennomføringsfasen.