Jarlsø

Type prosjekt:
Nybygg bolig i flere byggetrinn.
Areal BTA:
33.000 m2
Byggherre:
Jarlsø Eiendom AS
 
Vår rolle i prosjektet:
Rådgivene ingeniør VVS de ulike byggetrinnn.
Besøk prosjektet på:  http://jarlsø.no/