Kaldnes Brygge Dockside Hus A

Type prosjekt:
Boliger Tønsberg.
Areal:
63 boliger 
Byggherre: 
Selvaag Bolig og OBOS 
 
Vår rolle i prosjektet:
Prosjektledelse gjennomføringsfasen
Prosjekteringsledelse gjennomføringsfasen
ITB koordinator gjennomføringsfasen
Besøk prosjektet på: www.kaldnes.no