Kilenkollen – Fornebu

Type prosjekt:
Boliger Fornebu – Oslo
Areal:
150 boliger 
Byggherre: 
Selvaag Bolig 
 
Vår rolle i prosjektet:
 ITB koordinator gjennomføringsfasen.