Grenland Handelspark

Type prosjekt:
Nybygg Coop OBS Bygg
Areal BTA:
6.500 m2
Byggherre: 
Coop Norge Eiendom AS
 
Vår rolle i prosjektet:
Prosjektledelse utviklingsfasen
Prosjekteringsledelse gjennomføringsfasen
ITB koordinator gjennomføringsfasen
Rådgivende ingeniør VVS