Storgata 51

Type prosjekt:
Boliger Tønsberg.
Areal:
41 boliger 
Byggherre:
Storgaten 51 Tønsberg AS
 
Vår rolle i prosjektet:
Prosjektledelse og ITB koordinator i gjennomføringsfasen.
Rådgivende ingeniør VVS
Besøk prosjektet på: www.sg51.no