Teigar ungdomsskole og idrettshall

Type prosjekt:
Skole og idrettshall.
Areal BTA:
9.550 m2
Byggherre:
Nøtterøy kommune
 
Vår rolle i prosjektet:
ITB koordinator gjennomføringsfasen.