Verftet

Type prosjekt:
Boliger Nøtterøy
Areal:
13 boliger 
Byggherre: 
Koksnes AS 
 
Vår rolle i prosjektet:
Rådgiver i utviklingsfasen.
Prosjektledelse og ITB koordinator i gjennomføringsfasen.
Rådgivende ingeniør VVS